Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Myto Miny Witkojc 2022 spožči so Berndej Pittkuningsej

Cottbus/Chóśebuz,

Z artikla Serbskich Nowin wot 10.10.2022 (wotkaz):

Delnjoserbski spěwotwórc a kabaretist Bernd Pitkunings je lawreat Myta Miny Witkojc 2022. Wo tym je społnomócnjeny braniborskeho knježerstwa za naležnosće Serbow, statny sekretar Tobias Dünow, minjeny pjatk informował. Počesćeny „je mnohe lěta aktiwny pósłanc serbskeje rěče. Přede­wšěm jeho inowatiwne wuchadźišća, serbske temy, rěč a identitu w jeho programach a jeho tekstach zjawnosći zbližić, su kedźbyhódny“, podšmórnje Dünow. Mytowanje budźe 8. decembra na woponowej žurli hrodu w Lubinje.

***

Załožba za serbski lud gratuluje swojemu sobudźěłaćerjej Berndej Pittkuningsej wutrobnje!

Dalše zdźělenki: