Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Moje małe porsćiki rady maju huslički

Budyšin,

Moje małe porsćiki rady maju huslički

Serbske pěsnje za husle z klawěrnym přewodom

Měrćin Weclich je 40 serbskich adwentnych, hodownych, ludowych a dalšich spěwow zestajał, zo bychu dźěći, kotrež na blokowych fletach hrać wuknu, nas z nimi zradowali. Sadźba za klawěrny přewod je wot Malte Rogackeho. Notowa knižka z titlom "Zaklinči-li pišćałka, zhrěje mi so wutroba" wuńdźe před třomi lětami we Weclichec hudźbnym nakładnistwje. Nětko móža so dźěći na dalšu knižku wjeselić. Pod titulom "Moje małe porsćiki rady maja huslički" je wonych 40 spěwow we wobdźěłanju za husle předstajenych. Zběrka poskićuje tež spěwne teksty w hornjo- a zdźěla delnjoserbšćinje. Młodym huslerjam budźe zawěsće spomóžny material.

Wudawaćel: Weclichec hudźbne nakładnistwo

Płaćizna: 11,95 €

Notowu knižku poskićamy w SKI, tola tuchwilu jenož w online wobchodźe.