Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Literarne wubědźowanje 2023 wupisane

Budyšin, -

Zhromadnje z Ludowym nakładnistwom Domowina wuhotuje załožba kóžde druhe lěto literarne wubědźowanje, kotrež so dorostej wěnuje. Za najlěpše twórby w kategorijach lyrika, krótka proza a dlěša proza / dramatika spožčeja so pjenježne myta. Ze sćěhowacym wupisanjom namołwjamy wšitkich młodych pisarjow, so pjera jimać.

Aktualne wubědźowanje je hižo 24. swojeho razu! Mytowane twórby a dalše zajimawe přinoški wozjewjeja so prawidłownje w publikacijach nakładnistwa, wosebje w rjedźe Paternoster.

wupisanje Literarneho wubědźowanja, PDF