Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Literarne wubědźowanje 2019 / 2020

Budyšin,

Mytowanske zarjadowanje literarneho wubědźowanja přewjedźe so pjatk, dnja 17. januara 2020 w Budyskim "Wjelbiku". Wubědźowanje, kotrež so k prěnjemu razej hižo před wjace hač 40. lětami wotmě, so znowa zhromadnje wuhotowaše wot Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud.

Mjez prošenymi hosćemi bě tójšto młodych pisacych, kotřiž prěni króć literarnu twórbu zapodachu, ale tež někotryžkuli, kiž so wospjet wobdźěli. Dohromady 35 přinoškow wot 16 awtorow měješe jury hódnoćić. W njej skutkowachu Madleńka Šołćic, dramaturgowka NSLDź a zastupjerka intendanta za serbske dźiwadło, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, awtorka a přełožerka z Lipska, Ingrid Hustetowa, awtorka a lektorka z Choćebuza, Pětr Thiemann, lektor za rjanu literaturu w nakładnistwje a ze stron załožby John Petrik. Zwjeselacy bě poměrnje wysoki podźěl loni zapodatych delnjoserbskich twórbow (w cyłku 7, a kóžda so mytowaše). Najmłódšemu wobdźělnikej, hakle wosomlětnemu Benej Baierej, spožči so wosebite myto (hlej deleka).

 

Dobyćerjo:

Kategorija A (basnje, lyriska proza: 12 awtorow, 23 přinoškow)

1. myto: Annamaria Hadankec z Berlina (Kopšina) za basnje "Ranje", "Na kwasu" a "Són - realita?"

2. myto: Jakub Wowčer za basni "Són" a "Hodowny hermank"

3. myto: Jill-Francis Ketlicojc z Choćebuza za basni "Carśiki casa" a "Nocna klěś"

4. myto: Maks Bagańc z Lipska za baseń "SERBSKA AWANTGARDA"

5. myto: Damian Dyrlich z Noweje Wjeski za baseń "Błudnosće z Limericka"

Kategorija B (krótka proza: 6 awtorow, 8 přinoškow)

1. myto: Justyna Michniuk z Choćebuza za krótkopowědančko "Pod śěźu zachodnosći"

2. myto: Klemenc Bobka z Miłoćic za krótkopowědančko "Bjez kófrow"

3. myto: Jill-Francis Ketlicojc z Choćebuza za fabuli "Banjawa a rjascheny" a "Łupnak a swěcka"

4. myto: Annamaria Hadankec z Berlina (Kopšina) za krótkopowědančko "Prěnja pomoc"

5. myto: Patricia Kralec z Drježdźan za krótkopowědančko "Skok"

Kategorija C (dlěša proza, dramatika: 4 awtorojo, 4 přinoški)

1. myto: so njespožči

2. myto: Annamaria Hadankec z Berlina (Kopšina) za powědančko "Nowy swět"

3. myto: Pětr Dźisławk z Chasowa za powědančko "Na narodninach"

3. myto: Oleg Derepasko z Amsterdama za powědančko "Góle we góli"

5. myto: Patricia Kralec z Drježdźan za powědančko "Ke kermuši"

Wosebite myto (za najlěpši přinošk wobdźělnika/cy pod 16 lětami)

spožči so Benej Baierej z Pančic-Kukowa za baseń "Spi, dźědo, spi!"

dale na stronje stiftung.sorben.com

Kontakt za naprašowanja k wubědźowanju:

Załožba za serbski lud
John Petrik
telefon 03591 550 312
j.petrick-stiftung@sorben.com