Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Kuratorij Myta Ćišinskeho lawreatow za lěto 2021 wuzwolił

Budyšin,

Myto Ćišinskeho 2021 Załožby za serbski lud spožči so Trudli Malinkowej a Janej Malinkej za jeju wusahowacu publicistisku dźěławosć na polu serbskich kulturnych stawiznow a jeju wosebity angažement we wědomostnym towarstwje Maćica Serbska, w Serbskim ewangelskim towarstwje kaž tež za jeju politisko-narodne skutkowanje.
Tole rozsudźi kuratorij k spožčenju Myta Ćišinskeho na swojim posedźenju wčera wutoru, dnja 22. junija 2021 w Budyšinje.

Spěchowanske myto Ćišinskeho 2021 spožči so Jadwize Kaulfürstowej a Dr. Fabianej Kaulfürstej za jeju horliwe, mnohostronske skutkowanje na polu serbskeje rěče a kultury, za zwoprawdźenje kreatiwnych projektow a za twarjenje mostow mjez Serbami a Słowjanami.

Po lońšej změnje wustawkow dotěruje so Myto Ćišinskeho nětko z 12.000,- eurami, Spěchowanske myto Ćišinskeho ze 4.000,- eurami. Wobě myće spožčitej so z wopismom a čestnej jehłu z podobiznu Ćišinskeho dnja 16.oktobra 2021 w Serbskim muzeju w Budyšinje.