Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Klanka “Lingufino” rěči a wuknje serbsce

Na fachowej konferency Serbskeho šulskeho towarstwa a Domowiny 2022 w Smochćicach předstaji firma Linguwerk GmbH serbskorěčnu klanku “Lingufino”. Pleńčatko je wuknjenska hrajka, kiž spóznawa rěč a na nju reaguje, tak zo móža so dźěći z njej serbsce rozmołwjeć a spěwać a so při tym w serbšćinje wukmanić.

Dohromady 50 klankow dari firma tehdy serbskim kubłanskim zarjadnišćam. Ewaluacija w kubłanišćach běše wuspěšna a dźěći kaž tež kubłarki a kubłarjo pleńčatko rady wužiwaja. Nimo stawiznow, dyrdomdejow, serbskich bajkow a dźěćacych spěwow wobsahuje repertoire klanki tež hódančka a paćerje, a skići samo přewodźenje při zuby rjedźenju. 

K jutram mamy nětko překwapjenku za Was: po tym zo běše ewaluacija w zarjadnišćach wuspěšna, móžeće sebi nětko serbskorěčny modul w kombinaciji z modulom “Lingufino wuknje serbsce” ekskluziwnje w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje kupić. Prěni pjeć zajimcow dóstanu tež klanku w SKI. A štóž njeběše spěšny dosć, móže sebi ju tule skazać: https://lingufino.de/shop

Tuchwilnje nahraje so hižo  delnjoserbska warianta. Anna-Maria Bretschneiderec dari jeje hłós delnjoserbskej Lingufino kaž tež hižo hornjoserbskej klance a Jan Měškank přewodźa projekt jako rěčespytnik. W lěću 2024 ma so delnjoserbska warianta w kubłanskich zarjadnišćach Delnjeje Łužicy ewaluować.