Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Kedźbu! Termin za zapodaće próstwow kónči.

Budyšin,

Termin za zapodaće próstwow wo přizwolenje srědkow za 2. połlěto 2024

Skedźbnjamy na to, zo dyrbiće waše próstwy wo přizwolenje srědkow Załožby za serbski lud za projekty w 2. połlěće 2024 najpozdźišo hač do 31.03.2024 w našim zarjedźe zapodać. Próstwy, kotrež po tutym terminje pola nas dóńdu, njemóžemy wobkedźbować!

K informaciji:

Waše próstwy wo projektowe spěchowanje Załožby za serbski lud móžeće najpozdźišo stajić hač do:

  • 31. měrca za projekty, kiž wotmějeće w času wot julija hač do decembra běžneho lěta
  • 31. julija za projekty přichodneho lěta, hdyž je wobjim požadaneje sumy wyši hač 10.000 €
  • 30. septembra za projekty, kiž wotmějeće w času wot januara hač do junija sćěhowaceho lěta

Wobšěrne informacije, spěchowansku směrnicu a aktualne trěbne formulary (staw: julij 2022) namakaće na našej internetowej stronje pod https://stiftung.sorben.com/hornjoserbsce/spechowanje/stajenje-prostwy