Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Kedźbu! Krótkofilmy za Łužisku filmowu přehladku móža so zapodać!

Choćebuz, -

Kedźbu filmowcy! Je zaso tak daloko, zapodaće za Łužisku filmowu přehladku startuje. Wšojedne hač z handyjom filmujeće abo z kameru natočiće: wotnětka móžeće zaso waše krótkofilmy zapodać.

Lausitzer Filmschau - Łužyska filmowa pśeglědka - Łužiska filmowa přehladka: Łužica je kraje přesahowaca a tak su wšitcy filmowcy z Hornjeje a Delnjeje Łužicy namołwjeni, swoje filmy zapodać.
Wot škita klimy přez strukturnu změnu, wot serbskich tradicijow hač k modernje, wot wšědnych starosćow, fantazijow a lubosće – tematisce njestaja łužiska filmowa přehladka žane hranicy. Jeničke wuměnjenja: filmy njesmědźa w komercielnym konteksće nastać a njesmědźa dołhosć 20 mjeńšin překročić. Dospołny reglement namakaće tu na webstronje filmoweho festiwala.

Hač do 01. oktobra 2023 móžeće waše filmy tu zapodać.
Póndźelu, 6. nowembra 2032 wotewri Lausitzer Filmschau – Łužyska filmowa pśeglědka – Łužiska filmowa přehladka potom tradicionalnje w 19 hodź. festiwalny tydźeń 33. filmoweho festiwala Choćebuz (7.-12.11.2022) w Choćebuskim filmowym dźiwadle.

Myta

Nimo sławy a česće maja wšitcy wobdźělnicy šansu na tři myta: Za najlěpši film přepoda so hłowne myto we wysokosći 1.500 eurow, załožene wot APEX projekta Choćebuz. Wo spožčenju myta rozsudźi njewotwisna, třihłowna jury.

Wosebite myto Załožby za serbski lud spožči so filmej, kotrež so z temami serbskeho ludu zaběra, serbsku rěč zapřija a ju, hdźežkuli je móžno, direktnje nałožuje. Myto je dotěrowane z 1.000 eurami. Wo mytowanju rozsudźi tohorunja jury.

Wo dobyćerju myta publikuma rozsudźa wopytowarjo Łužiskeje filmoweje přehladki z pomocu hłosowanskeho lisćika na wječoru zarjadowanja. Myto je nakupowanski bon w hódnoće 250 eurow, kiž podawa Sprjewina Galerija – nakupowanski center w Choćebuzu. Dobyćer publikuma je film z najwjace přez hłosowanske lisćiki wotedatych hłosow. Wón so přez wuličenje zwěsći.

 

Akcija! – spěchowanske myto za filmowe koncepty

Na Łužiskej filmowej přehladce wupisaja přidatne myto za najlěpši filmowy koncept.

Wy sće team znajmjeńša třoch horliwcow za film a 12 do 25 lět stari? Wy bydliće we Łužicy?
Potom nječakajće dlěje a zapodajće wašu ideju!

Najpřeswědčiwiša ideja mytuje so z  1.000 eurami a přidatnje spožča so budget za produkciju filma. Wuwiće a spisanje scenarija, techniske přesadźenje a rěz přewodźa nimo toho filmowy profi. Wšojedne hač w lubosćinskej romancy, krimiju abo trikowy filmje - we wašim filmje měło so delnjoserbsce rěčeć! Zwěrće sej, tež hdyž (hišće) serbšćinu njewobknježiće! Podpěru dóstanjeće wot Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu.

Hotowy film ma być mjez pjeć a dwaceći mjeńšinami dołhi a maće lěto chwile za wuwiće a wjerćenje. W nowembrje 2024 swjeći waš film potom na Łužiskej filmowej přehladce premjeru. A dobudźe snano hłowne myto? Přeswědčće našu jury a pósćelće krótke požadanje, małe předstajenje teama a wašu filmowu ideju z mejlku na filmschau@filmfestival-cottbus.de.

Akcija! – spěchowanske myto za filmy spožči Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu a FilmFestiwal Choćebuz w cyłkownej hódnoće 3000 eurow.