Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wy maće inowatiwnu a naslědnu ideju, kak móže so we Wašej wokolinje nałožowanje serbskeje rěče a identity we wšědnym dnju spěchować? Potom wobdźělće so na našim idejowym wubědźowanju!
Nětko ideju zapodać

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Idejowe wubědźowanje

Budyšin, -

Z idejowym wubědźowanjom “Rěč wjaza. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet. pyta Załožba za serbski lud inowatiwne a naslědne ideje, z kotrymiž hodźała so serbšćina wožiwić a we wšědnym dnju lěpje zakótwić, zo by so serbska zhromadnosć zesylniła a identita skrućiła.

Wot 1. septembra hač do 7. nowembra 2021 maće chwile, ideje za wotpowědne projekty přez online formular na internetowej stronje załožby zapodać. Dobyćerjo so spočatk decembra 2021 wozjewja. Na swjedźenskim zarjadowanju so jim myta přepodadźa.

Wupisaja so myta za realizowanje idejow za cyłkownje 80.000 eurow, najwyše jednotliwe myta su z 10.000 eurami dotěrowane. Trěbne pjenjezy wupłaći załožba hišće lětsa. Klětu měli so projekty potom zeskutkownić.

Wubědźowanje dopomina na sakski projekt “Čiń sobu!” To je tež wotpohlad. Na tutym formaće so załožba orientuje. W srjedźišću steja dobre ideje a jich přesadźenje, formality su zjednorjene.

Dalše informacije, dokładne wuměnjenja wubědźowanja a online-formular k zapodaću projektoweje ideje namakaće tu na internetowej stronje wubědźowanja.

Wjeselimy so na Waše ideje!