Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wy maće inowatiwnu a naslědnu ideju, kak móže so we Wašej wokolinje nałožowanje serbskeje rěče a identity we wšědnym dnju spěchować? Potom wobdźělće so na našim idejowym wubědźowanju!
Nětko ideju zapodać

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Prózdninske dźěło pola Załožby za serbski lud

Přizjew so pola nas z e-mejlku, telefonisce abo z listom. Wjeselimy so na tebje!

Załožba za serbski lud
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
telefon: 03591 550300
stiftung-bautzen@sorben.com