Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Dobje požadanja wo spěchowanje kónčitej

Budyšin,

Skedźbnjamy na to, zo maja próstwy za projekty 1. połlěta 2023 z spěchowanskej sumu pod 10 TEUR hač do 30.09.2022 w załožbowym zarjedźe předležeć.

K tutomu terminej skónči so tež čas zapodaća próstwow wo podpěru ze spěchowanskeho programa "Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje" za projekty w Swobodnym staće Sakskej.

Próstwy, kotrež so po tutym terminje zapodadźa, njemóža so wobkedźbować!

Wobšěrne informacije, spěchowanskej směrnicy a aktualne trěbne formulary namakaće na internetowej stronje załožby pod rubrikomaj SPĚCHOWANJE a STRUKTURNA ZMĚNA.