Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

„digidom #1 – mudra lampa“

Budyšin,

Digitalizaciski koncept, kotryž bu w nadawku Załožby za serbski lud wudźěłany a w nalěću 2021 zjawnosći předstajeny, wuzběhnje porno druhim naprawam wužiwanje přirodneje rěče (serbšćiny) za interakciju z techniskimi nastrojemi.

Tohodla je załožba Institutej Frauenhofera (IKTS) w Drježdźanach a Braniborskej techniskej uniwersiće w Choćebuzu studiju přewjedźomnosće do nadawka dała, zo móhła trěbne dźěło a wudawki za wuwiće systema za spóznawanje serbskeje rěče pohódnoćić a dalše naprawy planować. Jedyn z rezultatow studije je prototyp "smart lamp/mudra lampa", kotryž Wam we wideju skrótka předstajimy.
https://youtu.be/nV3dtDJF6hw

Pozitiwnych wuslědkow studije dla je załožba z projektom pokročowała a Institutej Frauenhofera polěpšenje a rozšěrjenje systema za spóznawanje serbskeje rěče do nadawka dała.

Prototyp je so bjez wuwzaća z "Open Source Software" realizował. Nawod za instalaciju móža sej technisce nazhonići tule wobstarać: https://github.com/ZalozbaDev/raspberry_pi_demo_spoznawanje.

Na techniske prašenja k prototypej wotmołwja społnomócnjeny za digitalizaciju w załožbje Daniel Zoba daniel.sobe@sorben.com.