Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Basnje, basnje, basnje

Budyšin,

Literarna dźěłarnička z Hajduk-Veljkovićec Lubinu a Dušanom

Po lońšim dobrym zazběhu přewjedźe so nětko druhe koło literarnych dźěłarničkow. Basnje a basnjenje maja lětsa w srjedźišću dweju cyłodnjowskeju zarjadowanjow stać. Prěnje tajke wotmě so sobotu, dnja 29. februara w Budyšinje, dalše w septembru sćěhuje. Wosom młodych a młódšich awtorkow a awtorow bě w přihotach swójske teksty zapodało, kotrež so nětko wobsahowje, formalnje a rěčnje předźěłachu.

Basnica Róža Domašcyna wobdźěli so jako hósć na dźěłarničce a porěča wo swojim tworjenju a nazhonjenjach na polu poezije. Wothłosy wobdźělnikow a nawodow běchu dosć pozitiwne. Byrnjež cyłodnjowska intensiwna zaběra z literaturu napinaca była, dóstachu młodźi pisacy hłubši dohlad do zakładow basnjenja a tójšto impulsow do dalšeho swójskeho tworjenja.

Literarne dźěłarnički wuhotuje Załožba za serbski lud z podpěru Ludoweho nakładnistwa Domowina a Zwjazka serbskich wuměłcow.

Kontakt za naprašowanja:
John Petrik
telefon: 03591 550-312
j.petrick-stiftung@sorben.com