Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Basnje, basnje, basnje

Budyšin,

Literarna dźěłarnička z Lubinu a Dušanom Hajduk-Veljković

Přeprošujemy na 2. koło literarnych dźěłarničkow. W lěće 2020 chcemy so intensiwnje z basnjemi zaběrać. Prěnja cyłodnjowska dźěłarnička budźe sobotu, 29. februara w Budyšinje. Chcemy w małym kole teksty wobsahowje, formalnje a rěčnje předźěłać kaž tež wšelake impulsy do dalšeho pisanja dać.

Přizjewić móža so wšitcy zajimcy, kotřiž chcedźa rady serbsku literaturu wobohaćeć a hišće swójsku serbsku knihu wudali njejsu. Zapodajće štyri do wosom njewozjewjenych basnjow a pósćelće je na e-mejlowu adresu dzelarnicki@lubina-hajdukowa.de.

Literarne dźěłarnički wuhotuje Załožba za serbski lud z podpěru Ludoweho nakładnistwa Domowina a Zwjazka serbskich wuměłcow.

Přizjewće so hač do 10. januara 2020 a budźće pódla, hdyž so nowa serbska literatura pječe!

Kontakt za naprašowanja:
John Petrik
telefon: 03591 550-312
j.petrick-stiftung@sorben.com