Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

App >>Prawje pisać<<

Budyšin,

Prawje pisać je app za iphone a ipad (trěbny je iOS 8 abo nowši dźěłowy system), kotraž steji wot tutoho wokomika pola Apple iTunes jako download darmo k dispoziciji.

Prawje pisać je hornjoserbsko-němski skłonjowanski słownik na zakładźe Prawopisneho słownika hornjoserbskeje rěče Pawoła Völkela we wobdźěłanju Tima Meškanka a morfologiskeho generatora, kotryž staj Bernhard Baier a Wito Bejmak wuwiłoj a kotryž so w lěće 2014 pod projektowym titlom Soblex předstaji.

Wot Wita Bejmaka wuwita app wobsahuje funkcije dwurěčneho słownika. Dowola wužiwarjej pak tež pytanje hornjoserbskich słowow w skłonjowanej formje a wotwołanje wotpowědneje cyłeje skłonjowanskeje tabule pytaneho zapřijeća. Substantiwy, werby a adjektiwy w hornjoserbskej rěči hodźa so tak z pomocu app spěšnišo pytać, přełožić, přepruwować a po skłonjowanju postajić.

Nimo wobmjezowaneho offlinemodusa, kotryž poskića funkciju dwurěčneho słownika, steji w onlinemodusu přidatnje wšitkón mjenowany skłonjowanski service k dispoziciji.

Dalše informacije a link za download namakaće pod boehmak.de a pola Apple iTunes.