Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

37. Schadowanka w Dolnej Łužycy online

sobota, dnja 27. november 2021 online!

Za wšykne, kenž se ze serbskim zwězane cuju, jo Schadowanka toś to tradicionelne zmakanje w nowembrje. Lěc cośo se na rejach abo k rozgranjanju z pśijaśelami zmakaś, termin za rědowniske zmakanje wužywaś, jadnorje swóju serbsku drastwu pokazaś abo serbsku kulturu zeznaś, za kuždego a kuždu - lěc młode, lěc starše - jo Schadowanka nejlěpša góźba za to.

Młoda serbska kapała "Brankatschki" zegrawaju do reje a zagóruju rejujuce pla koło-teptanja. Nimsko-serbsku fuziju z jazz-popa, klasiki a elektromuziki pśinjaso muzikaŕka "die herrmann" na jawišćo. A gaž hymna "Ty Łužyca Dolna" wót DJ Tobi zazni, su wšykne do sobuspiwanja pšosone.

Link:

www.schadźowanka.de