Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

20. filmowa přehladka zahaji Choćebuzki filmowy festiwal

Weltspiegel Choćebuz,

20. Łužiska filmowa přehladka zahaji 7. nowembra festiwalny tydźeń 32. filmoweho festiwala Choćebuz, kiž wotměje so wot 8. do 13. nowembra 2022.

Wot škita klimy přez strukturnu změnu, wot serbskich tradicijow hač k modernje, wšědne starosće, fantazija abo lubosć - tematisce njeznaje Łužiska filmowa přehladka žane hranicy. Cyłkownje 19 přinoškow delnjo- a hornjołužiskich filmowcow so w filmowym dźiwadle Weltspiegel Choćebuz pokazaja.

Program Łužiskeje filmoweje přehladki namakaće tu.

Za najlěpši serbski film spožća Załožba za serbski lud wosebite myto, kiž je z 1.000 € dotěrowane.
Nimo toho iniciěruje załožba hižo wot 2013 sem sekciju "Heimat | Domownja | Domizna", w kotrejž so tworjenje filmowcow w Delnjej a Hornjej Łužicy ze serbskimi a regionalnymi temami zaběra.