Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medije / archiw

LIVESTREAM Serbska debata (4), 10.04.2024, 19 hodź.
Tema: Štó zastupuje serbski lud? Přichod politiskeje participacije

Tule skićimy Wam móžnosć, sobu diskutować:


Serbska debata

Rjad diskusijnych wječorkow Sakskeje krajneje centraly za politiske kubłanje (SLpB) w kooperaciji ze Serbskimi Nowinami a załožbu w lěće 2024.

Załožbowe dokumenty

W tymle wotrězku smy tele dokumenty składowali: lětopisy załožby, zjawne diskusije, dobrozdaća, protokole wobzamknjenjow, zrěčenja k financowanju a rozprawy wšelakich dźěłowych skupinow.

Nowinarstwo (archiw)

Pohladajće tule do nowinskich wozjewjenjow zašłych lět. Su chronologisce rjadowane.

Medijowe daty

Trjebaće-li informacije k Załožbje za serbski lud abo naše logo, namakaće je w slědowacym wotrězku.

NOWOSTNIK

W prawidłownych wudaćach našeho NOWOSTNIKA zhoniće nowinki z wšěch dźěłowych wobłukow załožby. Přizjewće so rady za abonement.