Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Wupisanje dźěłoweho městna w Załožbje za serbski lud

Budyšin,

Załožba za serbski lud njespěchuje jeničce serbske institucije a zarjadnišća, ale tež projekty. Za wobdźěłanje tutych w srjedźnej Łužicy kaž tež za pruwowanje wotličenjow pytamy nuznje

wěcywobdźěłarku/wěcywobdźěłarja.

Čitajće wobšěrne wupisanje tule.