Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Prezentacija požadanskich plakatow za wubědźowanje PŚECHOD PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03

Budyšin,

Nowa wustajeńca w Serbskim domje

Wot tutoho tydźenja wisaja w schodźišću Serbskeho domu w Budyšinje nowe wobrazy. Widźeć su zapodaća, z kotrymiž su so wuměłče a wuměłcy w lonšim wubědźowanju wo wobdźělenje na třikrajowej pućowanskej wustajeńcy požadali.

Wustajeńca wizuelneho wuměłstwa je hłowny stołp zhromadneho projekta Załožby za serbski lud z Muzejom moderneho wuměłstwa Korutanska - MMKK w Celovcu/Klagenfurt (Awstriska), Muzejom za moderne a načasne wuměłstwo - KGLU (Koroška galerija likovnih umetnosti) w Slovenj Gradecu (Słowjenska), serbskimaj muzejomaj w Budyšinje a Choćebuzu a dalšimi partnerami.

Wo wobdźělenju na wustajeńcy rozsudźić měješe jury na zakładźe cyłkownje 12 zapodaćow jednotliwych wuměłčow/wuměłcow a třoch zapodaćow kolektiwow.

Jasne je mjeztym, zo wobdźěla so na projekće Iris Brankačkowa, Michael Kruscha, Frauke Rahr a Hella Stoletzki.

Wustajeńca pod titulom "Wobraze krajiny. Wobrazy krajiny. Bilder einer Landschaft. Podobe pokrajine" (PŚECHOD PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03), kotraž prezentuje twórby wuměłčow/wuměłcow ze Słowjenskeje, Korutanskeje a Łužicy, pokaza so wot 26.05. hač do 25.08.2019 w Serbskim muzeju w Budyšinje, wot 03.10. hač do 08.12.2019 w Slovenj Gradecu (Słowjenska), wot januara 2020 w Celovcu/Klagenfurt (Awstriska) a wot junija 2020 w Choćebuzu.

Zamołwita ze stron Załožby za serbski lud je Anka Němcec,
telefonowe čisło: 03591 550319, E-Mail: a.niemz-stiftung@sorben.com.

Informujće so tule k detajlam.