Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Notowy zwjazk Krawcowych kompozicijow za klawěr wušoł

Budyšin,

Bjarnat Krawc

Klawěrna hudźba

Wudał Christoph Staude

Notowy zwjazk předstaja najwjetši dźěl Krawcowych kompozicijow za klawěr. Jenož mało z nich bu dotal wozjewjene. Hudźbny wědomostnik a pianist Christoph Staude je na zakładźe originalnych rukopisow, wotpiskow a prěnich ćišćow, chowacych so w Kulturnym archiwje Serbskeho instituta, 17 klawěrnych twórbow zestajił. Su to po wjetšinje jednotliwe kusy, zdźěla pak tež wot Krawca do cyklusa zjimane kruchi, kotrež su dramaturgisce ze sobu zwjazane kaž "Štyri sokołske sceny", "Ze serbskich honow", "Tři łužisko-serbske reje", "Dźesać klawěrnych kusow" abo "Tři małe improwizacije". Zwjazkej přidata je rewizijna rozprawa wudawaćela.

"Njech so próca zadani, sposrědkujo - byrnjež mjeztym dosć pozdźe - nastorki za praksu předstajenja, stawizny recepcije a specifiske slědźenja wo Krawcowych twórbach."      citat z předsłowa Jura Mětška

Rojec edicija, 2018

Płaćizna: 64,90 €