Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła 2019 w Budyšinje

-

Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła wuhotuja so znowa wot Rěčneho centruma WITAJ a Załožby za serbski lud. Wotměja so lětsa hižo k 23. razej a to wot 23. do 24. meje w Budyskej młodowni a Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle.

Přizjewiło je so 53 dźěći ze Serbskeje zakładneje šule Ralbicy, Serbskeje wyšeje šule Radwor, Žylowskeho horta a Zakładneje šule Janšojce.

W srjedźišću dnjow steja zaso dźěłarnički, kotrež so tuchwilu přihotuja.

"... pod dłóžbu Budyšina" je moto wosebiteho wjedźenja, kotrež wočakuje wobdźělnikow štwórtk wječor.

Tohorunja je předwidźane, zo młodźi hrajerjo na kóncu dnjow něšto ze swójskeho dźiwadłoweho repertoira abo z dźěłarničkow předstaja.

Kontakt za naprašowanja:
John Petrik, telefon: 03591 550-312, j.petrick-stiftung@sorben.com