Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Přehlad nowinskich zdźělenkow Załožby

 

Anka, ty brune wócko – z “Łužycu” pśez lěto - nowa CD wušła

Budyšin,

Serbske a druge słowjańske ludowe spiwy
Chor Łužyca a duo Słowjańske barwy

wudawaćel: Załožba za serbski lud
wuměłski nawod: Lubina Žurec-Pukačowa

Chór Łužyca wobsteji mjeztym dlěje hač 25 lět. Ze swojim wobstajnym skutkowanjom, šěrokim repertoirom a wysokim wuměłskim niwowom je dźensa najwuspěšniši delnjoserbski chór. Wo tym swědča njeličomne wustupy w Delnjej a Hornjej Łužicy kaž tež předležaca CD.

Duo Słowjańske barwy - Lubina Žurec-Pukačowa a Jaroslav Pukač - měješe swoje prěnje wustupy hižo před 15 lětami. Na folklornych festiwalach, koncertach a wšelakich zarjadowanjach hrajetaj a spěwataj wobdźěłane delnjo- a hornjoserbske, słowakske a dalše słowjanske pěsnje. Jeju swojorazne instrumenty su fujara - słowakska pastyrska fleta - dudlawka (Drehleier), brumladło, nimo toho husle a dudy.

CD dóstanjeće w Serbskimaj kulturnymaj informacijomaj w Budyšinje a Choćebuzu (LODKA) a w Smolerjec kniharni w Budyšinje.