Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wustajeńca Ausstellung WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY.

-

Čitajće dale

Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła 2019 w Budyšinje

-

Čitajće dale

Nalětni koncert we Worcynje

Čitajće dale

Serbski Budyšin digitalnje

Čitajće dale

Doma a drudźe - wustajeńca z mólbami Lejny Theurichoweje

-

Čitajće dale

Nowa CD: 150 lět - Serbska klawěrna hudźba

Čitajće dale

Prezentacija požadanskich plakatow za wubědźowanje PŚECHOD PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03

Čitajće dale

Kulturna protyka

-

Čitajće dale

  Kooperaciske zrěčenje ze SAXO´Phon GmbH (kalender SZ) podpisane

  K dalewuwiću serbskeje kulturneje protyki je Załožba za serbski lud dźensa kooperaciske zrěčenje ze SAXO´Phon GmbH (dźowka towaršnosće DDV...

  3-krajowy wuměłstwowy projekt w Serbskim muzeju před zahajenjom

  Krajiny su dźěl kolektiwneho pomjatka. W krajinach korjeni narodna a kulturelna identita. Indiwidualne zaznawanje změnow w krajinje runje tak kaž...

  Wupisanje wukubłanskeho městna

  Chceš-li powołanje zarjadniskeho fachoweho přistajeneho abo překupca za běrowowy management (m/ž) nawuknyć a jeli će zajimuje, kajke nadawki so w...

  Nowa Załožbowa rada dźěło zahajiła

  Wutoru, 7. meje 2019 zetka so rada Załožby za serbski lud w Budyskim Serbskim domje k swojemu konstituowacemu posedźenju. Na čole 15 čłonskeho gremija...

  Prezentacija internetneho projekta „Serbsce online wuknyć”

  Wutrobne přeprošenje na zjawnu prezentaciju internetneho projekta „Serbsce online wuknyć” za wuknjacych schodźenki A1 do B1 hornjoserbšćiny...

  Pytamy streaming-asistentku/ta

  Za natwar digitalneho poskitka našich hudźbnych produkcijow (streaming/download) pytamy motiwowanu a spušćomnu wosobu, kiž z tym zwisowace dźěła...