Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Literarna dźěłarnička z Lubinu a Dušanom Hajduk-Veljković

Čitajće dale

Serbska protyčka za Waše kulturne terminy

-

Čitajće dale

Nowa CD Rjana Łužica – Rědna Łužyca – Lausitz, schönes Land wušła

Čitajće dale

Wupisanje dźěłowych městnow w serbskich institucijach

-

Čitajće dale

  Witanje do Załožboweje rady

  Předsydka Załožboweje rady wita dweju noweju sobustawow

  Ptači kwas we Łužicy

  Pytamy podpěru při wobdźěłanju spěchowanskich próstwow

  Pytamy k 1. aprylej 2022 serbskorěčnu a nazhonitu wosobu na polu samostatneho wobhospodarjenja budgetow za wobdźěłanje spěchowanskich próstwow.

  Mytowanje w idejowym wubědźowanju

  Prěnje idejowe wubědźowanje załožby “Rěč wjaza. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet.” w 30. lěće jeje wobstaća je so derje poradźiło.

  37. Schadowanka w Dolnej Łužycy online

  Młoda serbska kapała "Brankatschki" zegrawaju do reje a zagóruju rejujuce pla koło-teptanja. Nimsko-serbsku fuziju z jazz-popa, klasiki a...

  Idejowe wubědźowanje: doba zapodaća projektow so skónčiła

  Njedźelu, 7. nowembra zakónči so doba zapodaća projektow za idejowe wubědźowanje. Cyłkownje 66 namjetow z cyłeje Łužicy a zwonka je so zapodało.