Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wy maće inowatiwnu a naslědnu ideju, kak móže so we Wašej wokolinje nałožowanje serbskeje rěče a identity we wšědnym dnju spěchować? Potom wobdźělće so na našim idejowym wubědźowanju!
Nětko ideju zapodać

NAZYMSKI KONCERT w Budyšinje

Čitajće dale

Wotewrjenje wustajeńcy „Korjenje - swětło w rjadźe -swobodne kreacije z drjewa”

Čitajće dale

Idejowe wubědźowanje

-

Čitajće dale

Sorbian Music - nowy label załoženy

Čitajće dale

Wupisanje dźěłowych městnow w serbskich institucijach

-

Čitajće dale

Serbska protyčka

-

Čitajće dale

  30 lět Załožba za serbski lud

  Dźensa před 30 lětami je so Załožba za serbski lud we Łazu załožiła. Wšelake medije z nami na naše dźěło poslednich 30 lět zhladuja. Wjace wo tym...

  Spožčenje Myta Ćišinskeho 2021, sobotu 16.10.2021

  Spožčenje Myta Ćišinskeho a Spěchowanskeho myta Ćišinskeho wotmě so w Serbskim muzeju w Budyšinje.

  Pytamy referentow za digitalizacisku konferencu

  Za druhu digitalizacisku konferencu, kiž wotměje so 4. decembra 2021 kompletnje online, pyta Załožba za serbski lud zajimcow, kotřiž chcedźa so jako...

  Prózdninske dźěło pola Załožby za serbski lud

  Pytamy zajimowanych, kotřiž bychu w nazymskich prózdninach pola nas w zarjedźe te abo tamne nadawki spjelnili a sej z tym fenk zasłužili.

  Krótkofilmy za Łužisku filmowu přehladku pytane! hač do 03.10.2021

  Hišće hač do 03. oktobra 2021 su filmowcy a filmowče z Delnjeje a Hornjeje Łužicy namołwjeni, krótkofilmy za 19. Łužisku filmowu přehladku zapodać.

  Diskusija digitalizaciskeho koncepta zahajena

  Koncept za rozšěrjenje serbšćiny w digitalnych medijach předleži nětko tež online we formaće wikija. Z tym startuje so zjawna diskusija wo koncepće.