Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Serbski forum wědy - wustajeńca modelow

-

Čitajće dale

Wubědźowanje idejow “Rěč zwjazuje – 2023”, doba zapodaća:

-

Čitajće dale

Dny serbskeho dźěćaceho dźiwadła 2023

Čitajće dale

Kedźbu! Krótkofilmy za Łužisku filmowu přehladku móža so zapodać!

-

Čitajće dale

Serbska protyčka za Waše kulturne terminy

Čitajće dale

Nowa CD Měrćina Weclicha wušła

Čitajće dale

Wupisanje dźěłowych městnow w serbskich institucijach

-

Čitajće dale

  Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs steht fest

  Am 01. Juni 2023 tagte das Preisgericht, um einen Siegerentwurf aus dem Architektenwettbewerb für das "Sorbische Wissensforum" zu bestimmen.

  Zdźělenka Domowiny: Dźak za docpěte wuspěchi a gratulacija nowym čłonam

  Minjenu wutoru je so nowa Załožbowa rada skonstituowała. Dobra to składnosć w mjenje Domowiny wšitkim dotalnym radźićelkam a radźićelam za angažement...

  Nowa Załožbowa rada wuzwolena

  Wutoru, dnja 23.05.2023 wotmě so nalětnje posedźenje Załožboweje rady, na kotrymž přepodachu dotalni serbscy zastupjerjo swoje nadawki nowym čłonam.

  Kuratorij Myta Ćišinskeho lawreatow za lěto 2023 wuzwolił

  Myto Ćišinskeho 2023 Załožby za serbski lud spožči so w nazymje Jurijej Łušćanskemu, spěchowanske myto Ćišinskeho 2023 spožči so Gregorej Kliemej.

  Cyłkownje 69 próstwow wo spěchowanje za druhe połlěto 2023 dóšli

  Kónc měrca je so doba za zapodaće próstwow wo projektowe spěchowanje załožby za projekty druheho połlěta 2023 skónčiła. Zarjadej předleža cyłkownje 69...

  Stipendiataj załožby wopytaštaj serbske institucije w Budyšinje a Choćebuzu

  Tuchwilnaj stipendiataj załožby za sorabistiku Karolina Babczuk a Kryštof Peršin wopytaštaj minjeny tydźeń Łužicu, zo byštaj wšelake serbske...