Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje źěłowych městnow

Wupisanje źěłowego městna

Załožba za serbski lud pyta wot 1. julija 2019 angažěrowanu/-ego

sobuźěłaśerku/sobuźěłaśerja we wótrěźe Chóśebuz.

K nadawkam słušaju mjazy drugim slědujuce wobłuki:

- wobźěłanje projektowych pšosbow na spěchowańske srědki
- wobgóspodarjenje Dolnoserbskeje biblioteki w Serbskem domje
- pśewjeźenje zajmawych projektow Załožby a
- póraźowanje a pódpěrowanje towaristwow, kupkow a iniciatiwow w Dolnej Łužycy.

Cytajśo tudy dalej. 


Wupisanje wukubłanskeho městna

Chceš-li powołanje

zarjadniskeje/ho fachoweje/ho přistajeneje/ho abo překupče/ca za běrowowy management

nawuknyć a jeli će zajimuje, kajke nadawki so w serbskim zarjedźe wobdźěłaja, pój k nam!

Čitaj tule dale.