Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wupisanje źěłowych městnow

Wupisanje městna

W Ludowem nakładnistwje Domowina GmbH ma se městno jadnaŕki/jadnarja k 1. juniju 2020 wobsajźiś.

Ludowe nakładnistwo Domowina dopołnjujo z wuwiśim, wudawanim a rozšyrjenim górno- a dolnoserbskich knigłow, wucbnicow, casnikow a casopisow ako teke digitalnych medijow za Serbow uniwerselny kulturny a kubłański nadawk wósebnje glědajucy na zdźaržanje, konsoliděrowanje a dalejwuwijanje serbskeje rěcy a identity.

Pyta se kompetentna wósoba, kenž jo w połoženju, pśedewześe góspodarski a strategiski wjasć, ako crosmedialnego producenta serbskich medijow dalej profilěrowaś ako teke cełkownu zagronitosć za pśedewześe wjasć.

Cytajśo tudy dalej.


Wupisanje źěłowego městna

Załožba za serbski lud pyta wótněnta angažěrowanu/-ego

sobuźěłaśerja (m/ž/d) za Dolnoserbsku biblioteku w Chóśebuzu

Cytajśo dalej cełe wupisanje.


Wupisanje wukubłanskeho městna

Chceš-li powołanje

zarjadniskeje/ho fachoweje/ho přistajeneje/ho abo překupče/ca za běrowowy management

nawuknyć a jeli će zajimuje, kajke nadawki so w serbskim zarjedźe wobdźěłaja, pój k nam!

Čitaj tule dale.