Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Załožbowe zastojnstwo - sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje

 

Załožbowe zastojnstwo ma w tej chyli 36 sobuźěłaśerjow. Jogo głowne sedło jo Serbski dom w Budyšynje. Dopšašowańske mětno za Serbow w Dolnej Łužycy jo wótźělenje w Chóśebuzu. Serbskej kulturnej informaciji w Budyšynje a Chóśebuzu stej tejerownosći Załožbje pśirědowanej.

Sobuźěłaśerje załožbowego zastonjstwa maju wjelbocne nadawki dopołniś. K tomu licy w prědnem rěźe dalejdawanje pśipłaśonkow serbskim institucijam ako teke wobźěłanje a pśizwólenje projektowych  póžedanjow a kontrola jich wužywanja. Ale teke realizacija swójskich pśedewześow Załožby jo wažny słup załožboweje źěłabnosći. (hlej organigram)

Serbskej kulturnej informaciji, SKI w Budyšynje a LODKA w Chóśebuzu, stej wót 1996 Załožbje pśirědowanej. Sobuźěłaśerje kulturneju informacijowu informěruju wobšyrnje wó serbskem žywjenju, nałogach a zarědowanjach. Wónej pśedawatej mimo togo wšakorake produkty ako knigły, cejdejki, dvdejki, serbske jatšowne jaja a wjele drugego.

direktor
Jan Budar

Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
tel.: 03591 550-300
stiftung-bautzen@sorben.com
jan.budar@sorben.com

sekretariat
Filip Grajcarek

tel.: 03591 550-300
stiftung-bautzen@sorben.com

wósobinska referentka direktora
Felizitas Birkhofenowa
tel.: 03591 550-306
f.birkhofen-stiftung@sorben.com

zastupnica direktora
Michaela Mošowa
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
tel.: 03591 550-320
moosche-stiftung@sorben.com

zastupnica direktora (Dolna Łužyca)
Sabina Siegowa
Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
tel.: 0355 48576-455
siegowa-stiftung@sorben.com

Daniel Zoba
społnomócnjeny za digitalizaciju
tel.: +49 173 5893395
daniel.sobe@sorben.com


Team strukturna změna, załožbowe projekty, koncepcije

Michaela Mošowa
wjednica teama

tel.: 03591 550-320
moosche-stiftung@sorben.com

John Petrik
tel.: 03591 550-312 
j.petrick-stiftung@sorben.com

Bianca Kubašec
tel.: 03591 550-314
b.kubasch-stiftung@sorben.com

Sylka Laubensteinowa-Poleńcojc
zastupujuca teamowa wjednica
tel.: 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com

Anka Němcec
tel.: 03591 550-319
a.niemz-stiftung@sorben.com

Judit Heroldowa
tel.: 03591 550-331
j.herold-stiftung@sorben.com

Angela Šusterec
Projektowa koordinatorka
za Serbsko-Nimsku seś łužyskich filmarjow "Łužycafilm"
a.schuster-stiftung@sorben.com

luzycafilm-stiftung@sorben.com

 

 


Team spěchowanje

 

Katharina Čornakowa
teamowa wjednica / projekty digitalizacije

tel.: 03591 550-310
cornak-stiftung@sorben.com

Jana Pětrowa
tel.: 03591 550-114
petrowa-stiftung@sorben.com 

Diana Weclichowa
tel.: 03591 550-323
d.wetzlich-stiftung@sorben.com

Franziska Fränkelowa
tel.: 0355 48576-479
franziska.fraenkel-stiftung@sorben.com

Simone Poetzschowa
tel.: 0355 48576-461
s.poetzsch-stiftung@sorben.com

Sylvia Młodźinkowa
tel.: 03591 550-317
s.modsching-stiftung@sorben.com


Team marketing, zjawnostne źěło a zarědowanja

Hanka Budarjowa
wjednica teama

tel.: 03591 550-330
h.buder-stiftung@sorben.com

Maria Untchowa
zjawnostne źěło
tel.: 03591 550-328
maria.untch@sorben.com

Sabina Siegowa
zastupujuca teamowa wjednica

tel.: 0355 48576-455
siegowa-stiftung@sorben.com

Silva Oehlertojc
tel.: 0355 48576 436
s.oehlert-stiftung@sorben.com

Serbskej kulturnej informaciji LODKA a SKI a Dolnoserbska biblioteka Chóśebuz

Serbska kulturna informacija LODKA
Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz

Milena Stockowa
Sandra Mählojc

tel.: 0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com

Serbska kulturna informacija SKI Budyšyn
Serbski dom
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
telefon: 03591 42 105
faks: 03591 550-228
stiftung-ski@sorben.com

Jacqueline Bjeńšec
telefon 03591 550 111, jacqueline.bensch@sorben.com
Regina Matcyna
telefon 03591 550 113, matka-stiftung@sorben.com
Diana Matikowa
telefon 03591 550 296, d.mattick-stiftung@sorben.com

Dolnoserbska biblioteka Chóśebuz
Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz

Bernd Pittkunings
tel.: 0355-48576-473
faks: 0355 48576-469
dsb-stiftung@sorben.com


Financne wótźělenje, gruntowe a objektowe zastojnstwo

Jana Zyndźina
wjednica wótźělenja / zagronita za etat
tel.: 03591 550-303
sende-stiftung@sorben.com

Fabian Pöpel
pruwowanje
tel.: 03591 550-316
fabian.poepel@sorben.com

Roswitha Bürgelowa
tel.: 03591 550-313
r.buergel-stiftung@sorben.com

Roberto Krawc
wěcywobźěłaŕ IT
tel.: 03591 550-403
r.schneider-stiftung@sorben.com

Susanna Krawčikowa
knigływjeźenje

tel.: 03591 550-309
s.krautschick-stiftung@sorben.com

Jana Šołćic-Hoibikowa
tel.: 03591 550-315
sh-stiftung@sorben.com

Patricia Serbinowa
tel.: 03591 550-305
serbin-stiftung@sorben.com

 

 

Filip Grajcarek
tel.: 03591 550-300
grajcarek-stiftung@sorben.com


Team imobilijowe zastojnstwo

Seraphina Pašcyna
wjednica teama
tel.: 03591 550-311
immobilienverwaltung@sorben.com
s.paschke@sorben.com

Katrin Bernkopfowa
asistenca za gruntowe a objektowe zastojnstwo
tel.: 03591 550-205
k.bernkopf-stiftung@sorben.com

Hync Kosak
gruntowe a objektowe zastojnstwo Chóśebuz

tel.: 0355 48576-457
kosak-stiftung@sorben.com

domowniki:
hausverwaltung@sorben.com

Jens Šołta
tel.: 03591 550-405
mobil: +49 173 5893393

Syman Woko
tel.: 03591 550-407
mobil: +49 173 5893397

Dominik Jurk
tel.: 03591 550-399
mobil: +49 175 1414106