Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Załožbowe zastojnstwo - sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje

 

Załožbowe zastojnstwo ma w tej chyli 32 sobuźěłaśerjow. Jogo głowne sedło jo Serbski dom w Budyšynje. Mimo togo ma regionalny běrow w Chrosćicach (Górna Łužyca) a w Slěpem (srjejźna Łužyca). Dopšašowańske mětno za Serbow w Dolnej Łužycy jo wótźělenje w Chóśebuzu. Serbskej kulturnej informaciji w Budyšynje a Chóśebuzu stej tejerownosći Załožbje pśirědowanej.

Sobuźěłaśerje załožbowego zastonjstwa maju wjelbocne nadawki dopołniś. K tomu licy w prědnem rěźe dalejdawanje pśipłaśonkow serbskim institucijam ako teke wobźěłanje a pśizwólenje projektowych  póžedanjow a kontrola jich wužywanja. Ale teke realizacija swójskich pśedewześow Załožby jo wažny słup załožboweje źěłabnosći. (hlej organigram)

Serbskej kulturnej informaciji, SKI w Budyšynje a LODKA w Chóśebuzu, stej wót 1996 Załožbje pśirědowanej. Sobuźěłaśerje kulturneju informacijowu informěruju wobšyrnje wó serbskem žywjenju, nałogach a zarědowanjach. Wónej pśedawatej mimo togo wšakorake produkty ako knigły, cejdejki, dvdejki, serbske jatšowne jaja a wjele drugego.

direktor
Jan Budar
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
tel.: 03591 550-307
jan.budar@sorben.com

běrow direktora
Roswita Bürgelowa
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
tel.: 03591 550-307
faks: 03591 42811
stiftung-bautzen@sorben.com

Casnikarske a zjawnostne źěło
Marija Šimanowa
tel.: 03591 550-314
m.schiemann-stiftung@sorben.com

marketing a kooperacije
Hanka Budarjowa
tel.: 03591 550-330
h.buder-stiftung@sorben.com 

Budyšyn, regionalnej běrowaj, Serbska kulturna informacija

Załožba za serbski lud
Wotrěd Budyšyn
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn

tel.: 03591 550-307
faks: 03591 42811
stiftung-bautzen@sorben.com

zastupnica direktora / wjednica wótźělenja Budyšyn
Michaela Mošowa
tel.: 03591 550-320
moosche-stiftung@sorben.com

w projektowem wobłuku zagronity/a za:

wuwijanje tonowych nosarjow a notowego materiala, literatura, pśedstajuce wuměłstwo, woplěwanje pomnikow
John Petrik
tel.: 03591 550-312
j.petrick-stiftung@sorben.com

młoźinske, załožbowe a socioekonomiske projekty
Jana Pětrowa
tel.: 03591 550-114
petrowa-stiftung@sorben.com 

wědomnostne projekty, twórjece wuměłstwo, serbska muzika, zawarbowanje srědkow tśeśich/sponsoring
Anka Němcec
tel.: 03591 550-319
a.niemz-stiftung@sorben.com

nałožowanje serbskeje rěcy w nowych medijach
Katharina Čornakowa
tel.: 03591 550-310
cornak-stiftung@sorben.com
 

Regionalnej běrowaj 

regionalny běrow Chrósćicy

regionalne projekty, spěchowanje serbskich wucbnicow,
projekty ze źiśimi a młoźinu

Marija Njekowa
Pśi pastyrni 4
01920 Chrósćicy
tel.:  035796 96-891
faks: 035796 98-960
neck-stiftung@sorben.com

regionalny běrow w Slěpem

regionalne projekty, spěchowanje WITAJ-źiśownjow

Lydia Nowakowa
Měrowa droga 65
02959 Slěpe
tel.:  035773 700-85
faks: 035773 700-86
stiftung-schleife@sorben.com

Serbska kulturna informacija - Budyšyn

Serbski dom
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn

Andrea Berensmeierowa
Marija Swierczekowa
Beno Šołta
tel.: 03591 42 105 u. 550 111-113
faks: 03591 550-228
stiftung-ski@sorben.com
b.scholze@sorben.com

wótrědnica
Jana Zyndźina
tel.: 03591 550-303
sende-stiftung@sorben.com

hospodarski wotrjad
Susanna Krawčikowa
tel.: 03591 550-309 
s.krautschick-stiftung@sorben.com

pśespytowanje wužywanja
Fabian Pöpel
tel.: 03591 550-222
fabian.poepel@sorben.com

wěcywobźěłarka personal
Jana Šołćic-Hoibikowa
tel.: 03591 550-315
sh-stiftung@sorben.com

registrěrowanje dokładow
Monika Młynkowa
tel.: 03591 550-313 
mueller-stiftung@sorben.com

Gruntowe a objektowe zastojnistwo

wótrědnica
Seraphina Pašcyna
tel.: 03591 550-311
immobilienverwaltung@sorben.com

sobuźěłaśeŕ w Chóśebuzu
Hync Kosak
tel.: 0355 48576-457
kosak-stiftung@sorben.com

sobuźěłaśerka
Patricia Serbinowa
tel.: 03591 550-205
serbin-stiftung@sorben.com

domowniki
Roberto Krawc
tel.: 03591 550-403
mobil: 0173 5893396
hausverwaltung@sorben.com

Jens Šołta
tel.: 03591 550-407
mobil: 0173 5893393

Peter Schaffrath 
mobil: 0173 5893397

Chóśebuz, LODKA

Załožba za serbski lud
Wótrěd Chóśebuz
Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz

tel.: 0355 48576-461
faks: 0355 48576-462
stiftung-cottbus@sorben.com

zastupnica direktora / wjednica wótźělenja Chóśebuz
Sabina Siegowa
tel.: 0355 48576-455
siegowa-stiftung@sorben.com

załožbowe projekty a produkty, wóplěwanje pomnikow,
źiwadłowe projekty Dolna Łužyca, zawarbowanje
srědkow tśeśich

Sylke Laubensteinowa-Polencojc
tel.:  0355 48576-459
stiftung-cottbus@sorben.com

załožbowe a regionalne projekty, spěchowanje dwójorěcnych kupkow w źiśownjach a dolnoserbskich chorow a ansamblow
Franziska Fränkelowa
tel.: 0355 48576-479
franziska.fraenkel-stiftung@sorben.com 

 

 

gruntowe a objektowe zastojnstwo, běrowowa technika/IT
sobuźěłaśeŕ za sedło Chóśebuz
Hync Kosak
tel.:  0355 48576-457
kosak-stiftung@sorben.com

załožbowe a regionalne projekty, internatne spěchowanje, spěchowanje serbskich wucbnicow
Gerda Wierikowa
tel.:  0355 48576-461
wierik-stiftung@sorben.com

Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
Sandra Mählojc
tel.:  0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com

Financne wótźělenje

Financne wótźělenje

wótrědnica
Jana Zyndźina
tel.: 03591 550-303
sende-stiftung@sorben.com

hospodarski wotrjad
Susanna Krawčikowa
tel.: 03591 550-309 
s.krautschick-stiftung@sorben.com

pśespytowanje wužywanja
Fabian Pöpel
tel.: 03591 550-222
fabian.poepel@sorben.com

wěcywobźěłarka personal
Jana Šołćic-Hoibikowa
tel.: 03591 550-315
sh-stiftung@sorben.com

registrěrowanje dokładow
Monika Młynkowa
tel.: 03591 550-313 
mueller-stiftung@sorben.com

Gruntowe a objektowe zastojnistwo

wótrědnica
Seraphina Pašcyna
tel.: 03591 550-311
immobilienverwaltung@sorben.com

sobuźěłaśeŕ w Chóśebuzu
Hync Kosak
tel.: 0355 48576-457
kosak-stiftung@sorben.com

sobuźěłaśerka
Patricia Serbinowa
tel.: 03591 550-205
serbin-stiftung@sorben.com

domowniki
Roberto Krawc
tel.: 03591 550-403
mobil: 0173 5893396
hausverwaltung@sorben.com

Jens Šołta
tel.: 03591 550-407
mobil: 0173 5893393

Peter Schaffrath 
mobil: 0173 5893397