Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Kulturnej informaciji w Budyšynje a Chóśebuzu

 

 

 

 

Sobuźěłaśerje kulturneju informacijowu informěruju wobšyrnje wó serbskem žywjenju, stawiznach a kulturje.

Woglědarjam stoj kradu wšakoraki informaciski material we wěcej rěcach k dispoziciji. Literatura, zwukowe nosarje a regionalne rucnikarske wuźěła wobogaśuju sortiment wobeju institucijowu.

info.sorben.com

Serbsku pratyju namakaśo tudy.

 

 

Serbska kulturna informacija Budyšyn

Serbska kulturna informacja Budyšyn ma swójo sedło na pśizemskej etažy Serbskego doma w Budyšynje.

W jeje rumnosćach se pšawidłownje wustajaju twórby serbskich powołańskich a lajskich wuměłcow. K nadawkam SKI lice wobstaranje kupkow woglědowarjow, pósrědnjenje pśednoskow a wjeźenjow pó serbskej Łužycy ako teke pomoc pśi pśewjeźenju wuknikojskich projektowych dnjow.

info.sorben.com/ski-kulturinformation-bautzen

Serbska kulturna informacija LODKA Chóśebuz

Serbska kulturna informacija LODKA ma swójo sedło na pśizemskej etažy Serbskego doma w Chóśebuzu.

Wóna organizěrujo informaciske zarědowanja, wustajeńce a programy, prezentěrujo Serbow ze stojnicami na wjelikich zarědowanjach ako wikach, na swěźenjach a w šulach. Mimo brošurkow, dvdejkow a zukowych nosarjow póstaja teke wuźěłki ludowego wuměłstwa na pśedań.

info.sorben.com/lodka-kulturinformation-cottbus