Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Dolnoserbska biblioteka w Chóśebuzu

 

 

Z pomocu Niermannoweje załožby, Měsćańskeje a regionalneje biblioteki Chóśebuz a Domowiny jo se 20.06.1991 wótworiła Dolnoserbska biblioteka.

Našym woglědarjam stoje knigły a wšakorake medije w dolnoserbskej, górnoserbskej a teke w nimskej rěcy za powšykne kubłanje, za šulske a powołańske pótrěbnosći, za rozwjaselenje a za zaběru w lichem casu k dispoziciji.

We wobstatku su romany, wulicowańka a zběrki basnjow, CD a DVD, źiśece knigły, fachowa a wědomnostna literatura, słowniki, wucbnice a wjele wěcej. Namakaśo how teke stare publikacije ako "Pratyju" z lěta 1882, "Bramborski casnik" z lěta 1867 a drugu antikwarisku literaturu, kótaruž móžośo w bibliotece cytaś.

Pśez pódpěrowanje Załožby za serbski lud a dary jo wobstatk stawnje pśiběrał, tak až mamy něnto wěcej ako 8000 medijow k dispoziciji.

Nowosći!

Dolnoserbska biblioteka jo online. Pytaśo něco? Žeden problem.
Snuchliśo wót doma abo se downlodowaśo App na smartphone.  Naš online-katalog z wěcej ako 9.000 medijow jo wótněnta wužywaś.
Pśizjawjone wužywarje maju pśidatnu móžnosć, swójo cytaŕske konto samostatnje zastojaś.

wótwórjeńske case:
wałtory do stwórtka: 10:00 - 16:30
pětk: 10:00 - 12:00

pśigranjański partnaŕ:
Bernd Pittkunings (srj, stw)
Simona Poetzschowa (wał, pě)

kontakt:
droga Awgust Bebela 82
03046 Chóśebuz
Tel.: 0355/48576 473
mail: dsb-stiftung@sorben.com
info.sorben.com/se/niedersorbische-bibliothek