Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Projekty w Bramborskej

Směrnica Załožby za serbski lud k spěchowańskemu programoju
"Serbska rěc a kultura w strukturnej změnje"
za projekty w Bramborskej

 

směrnica ako PDF (nimski)

Waša nagranjańska partnerka pla załožby:

Sylke Laubensteinowa-Polencojc
tel.: 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com

 

 


MEDIJOWA INFORMACIJA:

Projektowa koordinatorka za Serbsko-Nimsku seś łužyskich filmarjow "Łužycafilm" statkujo

Za projekt wutwaŕ Serbsko-nimskeje filmoweje seśi "Łužycafilm" w nosarstwje Załožby za serbski lud we wobłuku spěchowańskego programa "Serbska rěc a kultura w strukturnej změnje" za projekty w Bramborskej statkujo wót 10.05.2023 awtorka, režiserka a medijowa pedagogowka Angela Šusterec ako koordinatorka.

K jeje nadawkam słušaju mimo wobstawnego wobstaranja a zdobywanja seśowych cłonkow inkluziwnje pšawidłownych informacijow pśez wokolniki wobstawne wótwardowanje a pśichodne nowe wugótowanje webstrony luzyca-film.de, intensiwěrowanje socialnych medijowych aktiwitow, zdobywanje nowych kooperaciskich partnarjow ako teke pódpěra a iniciěrowanje zarědowańskich formatow w Bramborskej.

Nejžwuše zaměry seśowego projekta su rozšyrjenje wuwiźenja, zmócnjenje, profesionalizěrowanje a wuwiśe serbskego filmowego twórjenja inkluziwnje serbskego filmowego derbstwa ako wobstatk kulturnego a kreatiwnego góspodaŕstwa w Bramborskej.

Angela Šusterec źěła mobilnje, pónjeźele až do stwórtka. Běrowowe źěłowe městno se zarědujo.
K dostaśeju jo pśez mejlku pód slědujucyma adresoma:
a.schuster-stiftung@sorben.com ako teke luzycafilm-stiftung@sorben.com

medijowa informacija ako PDF