Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Źiśi a młoźina

Spěchuju se projekty źiśecego a młoźinskego źěła ako talentowe wuběźowanja abo popkoncerty ako teke napšawy zgromadnego wodychanja źiśi a młoźiny.

Załožba za serbski lud pśizwólijo nosarjam licheje młoźinskeje pomocy a nosarjam zjawneje młoźinskeje pomocy w Bramborskej pśipłaśonki za WITAJ-kupki z cilom, dwójorěcne wótkubłanje źiśi w serbskej rěcy z pomocu dopołneje rěneje imersije prakticěrowaś a cełodnjowne serbskorěcne wobstaranje źiśi zawěsćiś. Spěchowanja móžne su jano personalne kosty za serbskorěcne fachniki.

Załožba za serbski lud spěchuju za wuknikow wobeju serbskeju gymnaziumowu w Budyšynje a Chóśebuzu zakwartěrowanje w internaśe Serbskego gymnazija Budyšyn respektiwnje w dolnoserbskem internaśe Chóśebuz. Wobej internata stej w nosarstwje Rěcnego centruma-WITAJ.

Trjebne póžedańske formulary namakjośo we wobłuku downloadinga.