Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Financowanje wucbnicow

Spěchowański model Załožby za serbski lud k financěrowanju wucbnicow a wucbnych materialijow. 

  • Spěchowański model k finacěrowanju wucbnicow a wucbnych materialijow-nimski (pdf)
  • Pšosba wó pśpłaśonk k financěrowanju serbskich wucbnicow a wucbnych materialijow-dolnoserbski/nimski- (pdf)

 

Skazańske lisćiny zu wucbnice a wucbne materialije - skazańska lisćina 2018/2019 

 

Pšosba wó financěrowanje źiśecego casopisa "Płomje"
skazański formular