Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Financowanje wucbnicow a casopisa Płomje

Spěchowański model Załožby za serbski lud k financěrowanju wucbnicow a wucbnych materialijow.

  • Spěchowański model k finacěrowanju wucbnicow a wucbnych materialijow-nimski (pdf)
  • Pšosba wó pśpłaśonk k financěrowanju serbskich wucbnicow a wucbnych materialijow-dolnoserbski/nimski- (pdf)

Skazańske lisćiny za spěchowane wucbnice a wucbne materialije - šulske lěto 2024/2025
Glědajśo! Formulary pšosym nejpjerwjej na swójskem licadle składowaś (na pšawu myškowu tastu kliknuś "Ziel speichern unter") a akle pótom wupołniś!

Njespěchowane wucbnice a wucbne materialije
Skazańska lisćina za firmu abo knigłaŕnju 2024/2025

Pšosba wó financěrowanje źiśecego casopisa "Płomje"
skazański formular

Waš nagranjański partner pla załožby:
Hync Kosak
tel.: 0355 48576-457
kosak-stiftung@sorben.com