Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Maśo inowatiwnu a dłujko statkujucu ideju, aby se dała we Wašom regionje serbska rěc a identita we wšednem dnju lěpjej spóznawaś a dožywiś? Pón wobźělijośo se na našym wuběźowanju!

Něnto ideju zapódaś

Wot załožby spěchowane projekty (pśeglěd)

W tych mjaztym pśisamem 30 lětach swójogo wobstaśa jo spěchowała Załožba za serbski lud wjele wšakorakich projektow. Projektowe spěchowanja slědnych lět móžośo sebje how woglědaś.

Spěchowanje projektow

do 2019 su dokumenty bóžko jano w nimskej rěcy