Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Maśo inowatiwnu a dłujko statkujucu ideju, aby se dała we Wašom regionje serbska rěc a identita we wšednem dnju lěpjej spóznawaś a dožywiś? Pón wobźělijośo se na našym wuběźowanju!

Něnto ideju zapódaś

Download

Wše wažne dokumenty za stajenje Wašogo póžedanja stoje Wam how k woglědanju respektiwne k wólodowanju k dispoziciji.  

Powšykne pśidatne póstajenja

Powšykne pśidatne póstajenja k institucionelnemu spěchowanju (ANBest-I)

Powšykne pśidatne póstajenja k projektowemu spěchowanju komunalnych zjadnośeństwow (ANBest-K)

Powšykne pśidatne póstajenja k projektowemu spěchowanju (ANBest-P)

 

 


Formulary za stajenje pšosbow


Wupisanja


Směrnica


Etatowy plan


Wustawki


Wótlicenje


Dalšne dokumenty


Publikacije