Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Spěchowanje projektow a serbskich institucijow

Załožba za serbski lud njespěchujo jano serbske institucije, ale teke projekty. Paleta sega pśi tom wót wuměłstwa a kultury pśez źiśece a młoźinske źěło až k spěchowanju rěcy, literatury a wědomnosći. 

Póžedanje wo spěchowanje

Zakład kuždyckego spěchowanja pśez našu Załožbu jo wótpowědujuce póžedanje. How zgónijośo, chto móžo spěchowanje póžedaś, kótare projekty su za to móžne a na kótare formalne pominanja se pśi stajanju póžedanja źiwaś musy. 

 

 

 

Wobłuki spěchowanja

Aby šyrokej paleśe spěchowanja gódnych projektow wótpowědowali, su naše spěchowańske wobcerki we wósebnych wótstawkach směrnicy wopisane.

Spěchuju se projekty z wobcerkow wuměłstwa, kultury, woplěwanja nałogow, źiśecego a młoźinskego źěła, rěcy, literatury a wědomnosći.

Download

How stoje Wam spěchowańska směrnica, wótpowědujuce póžedańske formulary a diwersne pśidatne dokumenty k wólodowanju k dispoziciji.