Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wustajeńce

Załožba za serbski lud informěrujo we wšakich wustajeńcach wó stawiznach a kulturje Serbow, wó jeje politiskej a rěcnej situaciji ako teke wó serbskich institucijach a towristwach.

Drogowańske wustajeńce se pokazuju na wšakich městnach we Nimskej a zwenka njeje a mógu se teke wupóžycyś. W slědujucem namakajośo pśeglěd wó wustajeńcach ako teke kontaktowe daty nagrajańskich partnerkow za pšašanja.

Serby w Nimskej

Drogowańska wustajeńca "Serby w Nimskej - Die Sorben in Deutschland"

Drogowańska wustajeńca "Serby w Nimskej - Die Sorben in Deutschland" jo se koncipěrowała, aby informěrowała wó žywjenju a stawiznach nejmjeńšego słowjańskego luda. K tomu jo se 52 toflow naźěłało (200 x 100), kenž mógu se pó pótrjebje a městnosći z drastwowymi figurinami, witrinami, wustajeńskimi eksponatami abo wideofilmami wudopołniś.

wót prědnego pśedstajenja w lěśe 1993 jo se wustajeńca we wěcej ako 50 jsach a městach Nimskeje a drugich krajow Europy pokazała. Tofle se pšawidłownje aktualizěruju a wudopołnjuju.

Wy kśěli sebje drogowańsku wustajeńcu "Serby w Nimskej - Die Sorben in Deutschland" rad za wěsty cas wupóžycaś?

Waša nagranjańska partnerka:
Anka Nimcojc
tel.: 03591 550-319
a.niemz-stiftung@sorben.com

Informaciska wustajeńca Serby we Łužycy

Na dogromadu 15 wustajeńskich toflach se dajo póglěd do stawiznow ako teke k aktualnym temam Serbow.

Rěcna, politiska a pšawnika situacija se rowno tak wujanjujo a dawaju se teke informacije wó šulstwje, wó wuměłstwje, anłogach a drastwach. W srjejźišću stoje pśi tom Serby w Dolnej Łužycy.

Wopśimjeśe

Tofla 1 casowa tofla
Tofla 2 sedleński teritorium
Tofla 3 rěc
Tofla 4 drastwowe wobcerki
Tofla 5 drastwy w Chóśebuzu
Tofla 6 Domowina - Zwězk Łužyskich Serbow z. t.
Tofla 7 Załožba za serbski lud
Tofla 8 politiska situacija
Tofla 9 kubłanje
Tofla 10 wuměłstwo a ludowe wuměłstwo
Tofla 11 serbske nakładnistwo a casnikarstwo
Tofla 12 literatura, film, medije
Tofla13 serbske nałogi w běgu lěta
Tofla 14 nałogi w Dolnej Łužycy
Tofla 15 Serby w Nimskej (cełkowny pśeglěd w engelskej rěcy)

Wy kśěli sebje drogowańsku wustajeńcu "Serby we Łužycy" rad za wěsty cas wupóžycaś?

Waša nagranjańska partnerka:

Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
Sandra Mählojc
tel.:  0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com

Jatšy pla Serbow

Zajm za serbske nałogi wokoło jatš - wšojadno lěc jatšowny wogeń, jatšowne rejtowanje abo jatšowne spiwanje - jo wósebnje wjeliki.

Dla togo se how na 6 toflach (70 x 100 cm resp. 50 x 70 cm) w serbskej a nimskej rěcy nałogi pśedstajaju, ako se hyšći źinsa we wjele familijach a wejsnych zgromaźeństwach Górnej, srjejźneje a Dolneje Łužyce woplěwaju. Ale wopisuju se teke take nałogi, kenž su bóžko juž dawno zabyte, ako jatšowne spiwanje a hyśe pó jatšownu wódu nježenjonych źowćow. Te tofle mógu se šulam,institucijam a zajmowanym dermo wupóžycyś.

Wopśimjeśe:

Tofla 1 jatšy pla Serbow
Tofla 2 jatšowne mólowanje
Tofla 3 walkowanje
Tofla 4 jatšowne spiwanje a hyśe pó jatšownu wódu
Tofla 5 jatšowny wogeń
Tofla 6 jatšowne rejtowanje

Wy kśěli sebje drogowańsku wustajeńcu "Jatšy pla Serbow" rad za wěsty cas wupóžycaś?

Waša nagranjańska partnerka:

Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
Sandra Mählojc
tel.:  0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com

Drogowańska wustajeńca Ernst Mucke / Arnošt Muka

"Daniž myto daniž cesć" jo był žywjeński moto Arnošta Muki (nimski Ernst Mucke).

Dwójorěcna drogowańska wustajeńca (dolnoserbski/nimski) chwali žywjenje a źěło wuznamnego serbskego rěcywědnika, ludowědnika, kulturnego procowarja a spěchowarja serbskego muzeumojstwa.

Arnošt Muka (1854-1932) jo spórał sorabistiku na mjazynarodny wuznam. wón jo był inspirator a spěchowaŕ wěcej generacijow serbskich wědomnostnikow a literatow, kótarež su glědajucy na agresiwnu germanizatorisku politiku Nimskego rajcha za wuchowanje swójogo luda źěłali. Wustajeńca wopśimjejo 13 toflow (50 x 70 cm) a móžo se šulam, institucijam a zajmowanym dermo wupóžycaś.

Wy kśěli sebje drogowańsku wustajeńcu "Ernst Mucke / Arnošt Muka" rad za wěsty cas wupóžycaś?

Waša nagranjańska partnerka:

Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
Sandra Mählojc
tel.:  0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com

Serbske žywjenje na jsach - historiske fota

Drogowańska wustajeńca prezentěrujo prědny raz historiske fota z wobšyrneje priwatneje zběrki Heika Loberta z Kóšnojc pla Drjowka.

Wiźeś su zajmne fotografije, kenž pokazuju serbske žywjenje pśedewšymwokoło Kóšnojc. Źiwiz a Tšawnice w 20. stolěśu. K tomu słušaju žni a žnjowne nałogi, rědne serbske drastwy, familijowe a swajźbne wobraze. Heiko Lobert jo swóju zběrku w lěta dłujken źěle gromadu znosył. K tomu jo se napšašował pla wobydlajow wokolnych jsow, jo dostał priwatne fota a jo zgónił tšojeńka, kenž se za nimi schowaju.

Wustajeńca wopśimjejo 27 toflow we formaśe 50 x 70 cm).

Wy kśěli sebje našu drogowańsku wustajeńcu rad za wěsty cas dermo wupóžycaś?

Waša nagranjańska partnerka:

Serbska kulturna informacija LODKA
Milena Stockowa
Sandra Mählojc
tel.:  0355 48576-468 und -470
faks: 0355 48576-469
stiftung-lodka@sorben.com