Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Zejźenje Parlamentariskeje pśirady w Barlinju

Pónjeźele jo se zejšła Parlamentariska pśirada Załožby za serbski lud w Nimskem zwězkowem sejmje w Barlinju k slědnemu razoju do wólbow w Sakskej a Bramborskej.

Wótpósłańce su se wuměnili wó wšakich temach, ako góspodaŕske situacije zwězka a krajow. Mimo togo stej rozpšawjałej kněz. Mošowa ze zastojnstwa załožby a direktor Jan Budar wó projektach we wobłuku strukturneje změny a wó stawje twaŕskego projekta "Serbski forum wědy" w Budyšynje.

Wótpósłańce su se za to wugronili, až teke w pśichoźe źěło załožby na politiskej rowninje wobšyrnje pódpěruju.

(přełožene ze sotra.app)