Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Zastupniki Serbow do załožboweje rady wuzwóliju

Budyšyn a Chóśebus,

Załožba za Serbski lud wobstoj z cełkownje 15 rědnych cłonkow. Šesć z nich su Serby ze Sakskeje a Bramborskeje.

W měrcu 2023 se zakóńcyjo tuchylna wólbna perioda, tak za se nowe zastupniki Serbow za wólbnu dobu 2023 do 2027 wóle. Styri rědne cłonki ze Sakskeje a jich zastupniki wuzwóliju Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny, dwa rědnej cłonka z Bramborskeje a jeju zastupnika wuzwólijo Radu za serbske nastupnosći w Bramborskej.

Wólby Sakskich cłonkow su se pětk, 13. januara 2023 w Budyšynje, Bramborskich cłonkow pak wałtoru, 17. januara 2023.

Zastupniki Serbow w Załožbowej raźe su wót apryla 2023:

ze Sakskeje:

 • rědne cłonki:
  • Marko Kowar
  • Marlis Młynkowa
  • Dr. Susanne Hozyna
  • Daniel Nuk
 • zastupujuce cłonki:
  • Michaela Hirchowa
  • Dawid Kliman
  • Frank Knobloch

z Bramborskeje:

 • rědne cłonki:
  • Angela Šurmanowa
  • Diana Susanne Šejcowa
 • zastupujuce cłonki:
  • Markus Końcar
  • Julian Brüning

Zastojnstwo załožby gratulěrujo wšyknym wuzwólonym a wjaseli se na zgromadne źěło z nimi w legislaturje 2023-2027!

Dalšne informacije:

  (pśełožk ze sotra.app, zmólki dajśo pšosym na F. Birkhofenowu)