Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Zapiš se! Schadowanka w Chóśebuzu 07.10.2023

"Pisane dwórnišćo" Chóśebuz,

Pśigótowanje za dolnołužysku Schadowanku běže.

Wuproběrujomy něco nowego! Ako prědne njewótmějo se zarědowanje ako zwucone w kafeteriji Dolnoserbskego gymnazija, ale pśi "pisanem dwórnišću" w Chóśebuzu. Na drugem smy datum do oktobra pśepołožyli, aby w naźejucy śopłowatych wjacorkach hyšći terasu wužywali.

Zapišćo sebje! Dalšne informacije slěduju w blišem casu.