Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

ZAKÓNČENE: Wupisanje dźěłoweho městna w Załožbje za serbski lud

Pytamy nuznje nawodu (m/ž/d) běrowa direktora.

Nadawki su wotměnjawe a wobsahuja wosebje slědowace wobłuki:

  • organizatoriska a komunikaciska zamołwitosć za běrow direktora,
  • koordinacija załožbowych gremijow (organizacija a přihot posedźenjow, protokolowanje a wuhódnoćenje, běžna komunikacija),
  • koordinacija centralnych nadawkow.

Za to pytamy wosobu, kiž ma:

  • wukubłanje na polu běrowoweje organizacije, zarjadnistwa, komunikacije abo přirunajomne wotzamknjenje resp. dołholětne nazhonjenja na tutym polu,
  • nazhonjenja na polu formalneje komunikacije w němskej a serbskej rěči kaž tež eficientneho wobchada z digitalnymi gratami a dokumentami (Microsoft Office),
  • organizaciski talent, samostatnosć a strukturowane wašnje dźěławosće.

Załožba skići wam dźěło w přećelnym a nazhonitym teamje a wobšěrne, intensiwne zawjedźenje do noweho skutkowanja, płaćenje mzdy po tarifje TV-L, 30 dnjow dowola wob lěto a fleksibelny dźěłowy čas.

Dźěłowy čas wučinja tuchwilu 40 h/tydźeń (mjenje po dorěčenju móžne). Městno je w Budyšinje.

Smy waš zajim zbudźili?

Wjeselimy so na waše požadanje hač do 21. septembra 2020 digitalnje na stiftung-bautzen@sorben.com abo z póštu na Załožba za serbski lud, Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin.

Wupisanje namakaće tule tež jako PDF.