Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Zagronity za serbske nastupnosći w Sakskej na wuměńk rozžognowany

Budyšyn,

Pónjeźele, 6. februara 2023, jo se rozžognował dłujkolětny sobuźěłaśeŕ Sakskego ministaŕstwa za wědomnosć, wuměłstwo a kulturu (SMWKT) a zagronity za serbske nastupnosći Stanisław Brězan na wuměńk. Na swětosnosći w Serbskem muzeju w Budyšynje jo se jomu mjazy drugim Sakska statna ministaŕka Barbara Klepšowa za jogo źěło a procowanja na dobro serbskego luda źěkowała. Zrazom pśepódajo wóna toś ten nadawk oficielnje jogo naslědnicy dr. Madlenje Malinkowej, kótaraž funkciju ako zagronita za serbske nastupnosći južo wót zachopjeńka lěta wugbajo, a žycyšo jej wjele wuspěcha.

Stanisław Brězan jo za cas swójogo statkowanja pśedewšym "źěło na fundamenśe wugbał", ako w rozgronje ze Serbskim rozgłosom powěda. Pó pśewrośe jo se na wutwórjenju Załožby za serbski lud w Drježdźanach wobźělił. Wón jo na sakskej serbskej kazni abo teke na planach napšawow k pózbuźowanju a wóžywjenju wužywanja serbskeje rěcy sobu statkował. Stani Brězan jo załožbowe źěło w zachadnych wěcej ako 30 lětach stawnje pódpěrował. Za to se jomu z wutšoby źěkujomy a žycymy jomu wšykno dobre!

 

 (pśełožk: sotra.app, zmólki pšosym na F. Birkhofenowu)