Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wutrobne přeprošenje na informaciske zarjadowanje

Serbski dom w Budyšinje,

Wutrobne přeprošenje na kofej a tykanc a wuměnu nazhonjenjow

Załožba za serbski lud wobhospodarja wot lěta 2022 přidatne srědki spěchowanskeho programa “Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje”. Spěchowanskej programaj rozdźělitej so na Hornju a Delnju Łužicu, potajkim na Saksku a Braniborsku.

Spěchowanski program, směrnicu a spěchowanski koncept za projekty w Swobodnym staće Sakska předstajimy Wam sobotu, dnja 6. apryla 2024 wot 15 hodź. w Serbskim domje w Budyšinje.

Po předstajenju poda knjeni Tüngerthal impulsowy přednošk a přeprošuje při kofeju a tykancu do aktiwneje wuměny k móžnosćam strukturneje změny. Tematisce orientujemy so při wuměnje na ćežišćach spěchowanskeho programa:

  • zdźerženje, dalewuwiwanje a rewitalizowanje serbskeje rěče
  • medijowa produkcija a rěčna technologija
  • serbska rěč a kultura jako faktoraj regionalneje identity a zwjazanosće
  • turistiske a hospodarske zwužiwanje serbskeho kulturneho namrěwstwa

Přeprošujemy Was wutrobnje, z dalšimi akterami serbskeho a łužiskeho žiwjenja a zhromadnje ze Załožbu za serbski lud do přichoda hladać a móžne projektowe ideje a wobsahi namakać. My jako team strukturna změna załožboweho zarjada prócujemy so, za spěchowanski program „Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje“ relewantne projekty a wizije wuwiwać a skićimy Wam zdobom móžnosć, přez rozmołwy swójske ideje a inspiracije za přichodne abo hižo wobstejace projekty namakać.

Wotběh

  • 15:00 witanje
    předstajenje spěchowanskeho programa „Serbska rěč a kultura w strukturnej změnje“ za projekty w Swobodnym staće Sakska
  • 15:30 impulsowy přednošk knjeni Tüngerthal (čłonka přirady za mjenowany spěchowanski program)
  • 16:00 wuměna při kofeju a tykancu
  • 18:00 zakónčenje z předstajenjom impulsow wuměny

Wjeselimy so na mjezsobne zeznaće a čiłu wuměnu idejow.

Michaela Mošowa, Bianca Kubašec, Judit Heroldowa
zastupjerki teama strukturna změna Załožby za serbski lud