Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wustajeńca "Widy - Blickwinkel" wót Hein Bahrka

Serbski dom w Chóśeuzu, -

Nowa wustajeńca "Widy - Blickwinkel" wót Hein Bahrka w Serbksem domje w Chóśebuzu

Rogeński wuměłc Heinz Bahrke pokazujo w nowej wustajeńcy w Serbskem domje motiwy z tudejšego parka wjercha Pücklera. Wón jo se intensiwnje ze zagrodniskim wuměłstwom wjercha rozestajił a se z parkom nanejlěpjej wuznajo. Swóje zaśišće wón namólujo do pastelow a akwarelow.

Južo wob cas pówołańskego žywjenja jo se zaběrał w Grodku roźony mólaŕ z kreslenim a mólowanim aby wódychnuł. Za tym ako jo se na wuměńk sednuł, jo Heinz Bahrke swójo mólaŕske zaběranje intensiwěrował a se wobźělił na wótpowědnych wucbnych zarědowanjach  Bramborskeje techniskeje uniwersity, rozdźělnych kursach a pleinairach. Mólowanje z pastelowymi barwami, pśi kótaremž stej kreslaŕksa a mólowaŕska technika zwězanej, wón jo ako swóju nejlubšu techniku wuznawał.

Swóje wobraze wón něnt prědny raz w Serbskem domje pokazujo. Pla wótwórjenja źaržy awtor dr. Hartmut Schatte lawdaciju a Thomas Döding buźo wjacor ze zagraśami na wiolinje wobrubiś.

Wustajeńca jo wót 15.07.2022 až do 30.09.2022 wšednje wót pónjeźela až do pětka wót 10:00 až do 16:30 góźin a na kóńcach tyźenja a na swěźenjach pó dojadnanju wótcynjona. Wótwórjenje se wótmějo na 14.07.2022 zeger 19:00 w Serbskem domje w Chóśebuzu. Zastup jo dermo.

Serbska kulturna informacija LODKA, droga Awgusta Bebela 82, 03046 Chóśebuz, tel. 0355-48576-468, e-Mail: stiftung-lodka@sorben.com