Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wustajeńca “Na zabytych slědach” w SKI

Serbska kulturna informacija (SKI) Budyšyn, -

Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu z.t. a Serbska kulturna informacija přeprošuja Was a Wašich přećelow, kaž tež wšitkich zajimcow, cyle wutrobnje na wotewrjenje wustajeńcy "Na zabytych slědach"

wutoru, dnja 7. junija 2022, w 17 hodź.
do Serbskeje kulturneje informacije Budyšin.

Wustajeńca pokazuje wuslědki molerskeje dźěłarnički w Delnim Wujězdźe, kotrež nastachu pod nawodom Maje Nageloweje.