Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wustajeńca 30 lět Serbski dom w Chóśebuzu

Lětosa wóswěśijo Serbski dom w Chóśebuzu swój 30 lětny jubilej. Pśi tej góźbje jo aktualizěrowała Serbska kulturna informacija LODKA k tśeśemu razoju w tych tśi lětźasetkach wustajeńcu "Serbski dom Chóśebuz". Wustajeńca jo na schódach Serbskego doma za kuždego wóglědarja pśistupna a informěrujo w dolnoserbskej a nimskej rěcy wó wšyknych serbskich institucijach a towaristwach, kenž źěłaju w Serbskem domje. Dalšne planowane zarědowanja k jubilejoju a projekty k tomu su se aktualneje Corona-pandemije dla na pśiduce lěto wótstarcyli.