Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wólby serbskich zastupjerjow do Załožboweje rady

Budyšyn,

(wujimk z medijoweje zdźělenki Domowiny dnja 06.01.2023)

Dnja 13.01.2023 woli Zwjazkowe předsydstwo Domowiny serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do Załožboweje rady Załožby za serbski lud za wólbnu dobu 2023 do 2027. 

Kandidatki a kandidaća předstaja so zjawnosći na blogu Domowiny pod adresu www.domowina.blog.

We wuslědku zjawneje namołwy Domowiny prócuje so cyłkownje 9 zajimcow wo štyri rjadne a štyri zastupowace městna w radźe.

Po wustawkach Załožby za serbski lud § 5 wotstawk 2 dypk 1 přisłušeja Załožbowej radźe šěsć zastupjerjow serbskeho ludu, z kotrychž pomjenuja so štyrjo ze Swobodneho stata Sakska a dwaj z Kraja Braniborska. Kóždy z nich ma měć naměstnicu/naměstnika.

W Braniborskej pomjenuje Rada za naležnosće Serbow zastupjerjow serbskeho ludu z kraja, w Sakskej je to nadawk zwjazkoweho předsydstwa Domowiny.

Tuchwilna wólbna doba rady Załožby za serbski lud skónči so w měrcu 2023.

Narok na wosoby njeje mały. Nadawk zastupjerjow Serbow w załožbowej radźe je, zhromadnje z druhimi Serbami a zastupjerjemi tak mjenowanych pjenjezydawarjow wo eficientnym zasadźenju dawkowych pjenjez na dobro serbskeho ludu přemyslować a rozsudźić. Při tym su ideje a nazhonjenja z najwšelakorišich wobłukow prašane. Při tutej dźěławosći dźe wo konkretne prawniske, hospodarske abo kulturnopolitiske naležnosće. Załožbowa rada ma dokładne rozdawanje srědkow wobzamkować. 

Wažne je wězo tež pěstowanje kontaktow z druhimi politisce a kulturnje zajimowanymi Serbami a zamołwitymi na komunalnej, parlamentariskej a knježerstwowej runinje. Čłonojo rady dóstanu dohlad do problemow spěchowanych institucijow a projektow a wobdźěla so na diskusiji wo prioritach spěchowanja. Sobudźěło w załožbowej radźe je naročny a zajimawy nadawk, za kotryž dyrbiš drje prawidłownje dosć chwile nałožować, ale při tym so ći njewostudźi. (Tute wopisanje so na nazhonjenja dotalnych radźićelow złožuje.)

Wólby wotměja so na zjawnym wurjadnym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Serbskim domje w Budyšinje.

[...]

Posedźenje so live na Youtube-kanalu wozjewi, link je přez startowu stronu Domowiny přistupny. Podłožki posedźenja su na internetowej stronje wozjewjene.

Čłonojo Domowiny a zajimcy, kiž maja naprašowanja k serbskim naležnosćam, móža je hižo do toho zapodać na: medije@domowina.de .