Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

WOBRAZE KRAJINY. BILDER EINER LANDSCHAFT. – Cytanja a koncert w Korutańskej, koncert teke w Słowjeńskej

Budyšyn,

Tśikrajowy wuměłstwowy projekt WOBRAZY KRAJINY. PODOBE POKRAJINE. BILDER EINER LANDSCHAFT. WOBRAZE KRAJINY. PŘECHOD. PREHOD. ÜBERGANG. PŚECHOD 03 - zgromadny projekt Załožby za serbski lud z KGLU - Koroška galerija likovnih umetnosti (Muzeumom za moderne a nacasne wuměłstwo Koroška w Slovenj Gradcu (SI), z MMKK - Muzeumom modernego wuměłstwa Korutańskeje w Klagenfurśe/Celovcu (AT), ze Serbskim muzeumom w Bautzen/Budyšinje a ze Serbskim muzeumom w Cottbus/Chóśebuzu ako teke dalšnymi partnarjami z Łužyce, Słowjeńskeje a Korutańskeje - se pó dla Covid-19 zawinowanego pśetergnjenja dalej wjeźo.

Wustajeńca w MMKK Klagenfurśe/Celovcu jo wót 30.05. 2020 zasej wótwórjona a móžo se tam njewótpowědujucy spocetnemu planowanju hyšći až do 30.08.2020 woglědaś.

Za měrc a apryl 2020 planowane cytanja a koncerty deje se kóńc awgusta nachwataś. Wóstanjo-lic situacija wokoło Corony stabilna, pójědu jazzspiwaŕka Walburga Wałdźic, pianistka Heidemarie Wiesner, saksofonowy kwartet modersax berlin ze solowym saksofonistom Geroldom Gnauschom a młoda dolnoserbske poetka Jill-Francis "Źilka" Ketlicojc za 3 zarědowanja do Korutańskeje/Koroški.

We skulpturowem parku Werner Berg muzeuma w Bleibergu/Pliberku wótmějo se 21.08.2020 zeger 19:00 góźin zarědowanje WOBRAZE KRAJINY - CYTANJE. KONCERT. Specielnje za tam koncipěrowane zarědowanje zwězujo koncert TŠUGA. Wšykno běžy. vse teče z cytanjami korutańsko-słowjeńskeje basnikaŕki Cvetki Lipuš, dolnoserbskeje basnikaŕki "Źilka" a słowjeńskeje basnikaŕki Anje Golob.

Dnja 22.08.2020 zeger 19:00 góźin buźo koncert TŠUGA. Wšykno běžy. vse teče, kenž jo měło swójo prědne pśedstajenje 23.08.2019 w Budyšynje, w Koroška galeriji likovnih umetnosti (KGLU) w Slovenj Gradcu. Zarědowanje se pódpěrujo pśez Hugo-Wolf-towaristwo Slovenj Gradec. W koncerśe se graju twórby serbskich komponistow Jana Cyža, Sebastiana Elikowski-Winklera, Bjarnata Krawca-Schneider, Jura Mětška, Ulricha Pogody a Walburgi Wałdźic.

Wósebnje za koncertowe wobsajźenje - saksofonowy kwartet, klawěr a spiwanje - jo nastało wobźěłanje spiwa Gaž wětšyk dujo pśez póla (tekst: Mina Witkojc, muzika Bjarnat Krawc-Schneider) togo ze Stareje Darbnje póchadajucego a w Rotterdamje žywego komponista Renard A. Austa. Twórba zaznějo w koncertach w Bleiburg/Pliberku a Slovenj Gradcu k prědnemu razoju.

Cytanje z Cvetku Lipuš, "Źilku" a Anju Golob dnja 23.08.2020 zeger 11:00 w Musil-domje w Klagenfurśe/Celovcu - Korutańskem domje Literatury - jo zakóńcenje rěda tych tśich zarědowanjow.

Wěcej informacijow k projektoju pód: www.krajiny-2019-2020.info

Kontakt za napšašowanja:

Załožba za serbski lud
Anka Nimcojc
telefon: 03591 550 319
a.niemz-stiftung@sorben.com