Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wideo kupki Astonawt ako nejlěpšy serbski krotkofilm wuznamnjony

Cottbus/Chóśebuz,

Na 19. Łužyskej filmowej pśeglědce su 1. nowembra muzikowe widejo kupki Astonawt „Brunica“ feat. Lil Handrij ako nejlěpšy serbski krotkofilm wuznamnjeli. Wósebne myto Załožby za serbski lud jo z 1.000 euro dotěrowane.

„Wuměłske zwopšawdnjenje a estetika twóŕby“ su jury we wsyknych aspektach pśeznanili. Sabina Siegowa, zastupnica direktora załožby a wótrědnica w Chóśebuzu, jo myto pśepódała.

Muzikowe widejo móžośo se how woglědaś: https://www.youtube.com/watch?v=Dty6RaGyRIk

Dalšne informacije k Łužyskej filmowej pśeglěd ze nakamkaśo how: https://www.filmfestivalcottbus.de/de/news/lausitzer-filmschau.html