Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

2. Serbska digitalizaciska konferenca

pśednoski - diskusija - wuměna

gdy: sobotu, 04.12.2021, wót 10 zeger     źo: online

Pšosym se termin spomnjeś! Dalšne informacije slěduju.                         

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wideo kupki Astonawt ako nejlěpšy serbski krotkofilm wuznamnjony

Cottbus/Chóśebuz,

Na 19. Łužyskej filmowej pśeglědce su 1. nowembra muzikowe widejo kupki Astonawt „Brunica“ feat. Lil Handrij ako nejlěpšy serbski krotkofilm wuznamnjeli. Wósebne myto Załožby za serbski lud jo z 1.000 euro dotěrowane.

„Wuměłske zwopšawdnjenje a estetika twóŕby“ su jury we wsyknych aspektach pśeznanili. Sabina Siegowa, zastupnica direktora załožby a wótrědnica w Chóśebuzu, jo myto pśepódała.

Muzikowe widejo móžośo se how woglědaś: https://www.youtube.com/watch?v=Dty6RaGyRIk

Dalšne informacije k Łužyskej filmowej pśeglěd ze nakamkaśo how: https://www.filmfestivalcottbus.de/de/news/lausitzer-filmschau.html